دبیر شورای عالی فضای مجازی تشریح‌کرد:

«تلگرام» در جایی ثبت نشده و فاقد آدرس، دفتر و سهامدار است/ تلگرام در هیچ کشوری به جز کشور ما پیام‌رسان غالب نیست

سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: شرکتی مثل تلگرام (که البته نمی‌توانیم تلگرام را شرکت بنامیم زیرا در جایی ثبت نشده و فاقد آدرس و دفتر و سهامدار است!) در هیچ کشوری به جز کشور ما پیام‌رسان غالب نیست و ما بسیاری از دارایی‌هایمان را در این سکو قرار داده‌ایم و این سکو تا امروز پیام‌رسان بود ولی می‌خواهد به یک سکوی اقتصادی تبدیل شود.‌