سیدضیاء هاشمی:

رشد و توسعه علمی کشور در اولویت برنامه‌هایم است/ وظیفه ما ادامه راه فرجی‌دانا، فرهادی، نجفی و توفیقی است

هاشمی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: آقایان دکتر فرهادی، دکتر فرجی‌دانا، دکتر نجفی، دکتر توفیقی و مجموعه معاونین وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها در دولت یازدهم با وجود همه موانع و محدودیت‌ها، زحمات زیادی متقبل شده‌اند و اکنون وظیفه ما ادامه راه آنها و تعالی آموزش عالی با حفظ همزمان آرامش و نشاط در این محیط پویا است.