بررسی افزايش ظرفيت پذيرش وكيل دادگستری؛

حقوق ‌خوان‌های بیکار

هرچند که دانش آموختگان حقوق می‌توانند در بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول به کار شوند و اکثریت مشاغل به وجود کارشناس حقوقی نیاز دارد اما در این سال‌ها به خصوص نهادها و سازمان‌های دولتی از این ظرفیت کمتر استفاده کرده‌اند.