کارشناسان اقتصادی پاسخ می‌دهند؛

 تاثیر برجام بر رشد اقتصادی کشور

دکتر مهدی تقوی می‌گوید: البته آماری که درباره رشد اقتصادی مطرح می‌کنند سیاسی هستند ولی اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم نسبت به گذشته، رشد اقتصادی خوبی داشته‌ایم. رشد اقتصادی ما تا قبل از دولت آقای روحانی منفی بود ولی الان مثبت شده است.