رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه علامه طباطبائی:

زبان فارسی مؤلفه سوم قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است/ می‌توانیم تبدیل به مرکز تخصصی آموزش زبان فارسی در تهران شویم

رضا مراد صحرایی در مراسم افتتاح مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه علامه طباطبائی زبان فارسی را مؤلفه سوم قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح دنیا دانست و بیان کرد: شعار ما در این مرکز آموزش زبان فارسی مبتنی بر نیاز و نتیجه است و این را در میزان یادگیری زبان‌آموز خارجی خواهید دید.


صدیقی در مراسم افتتاح مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌ زبانان دانشگاه علامه؛

جذب ۷۵ هزار دانشجو خارجی بر اساس برنامه ششم توسعه/ به دانشگاه علامه در زمینه جذب دانشجویان خارجی امیدواریم

معاون وزیر علوم در مراسم افتتاح مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌ زبانان دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه در زمینه جذب دانشجویان خارجی حرکت‌های خوبی در این دانشگاه صورت گرفته است، اظهار کرد: هم در زمینه جذب دانشجویان خارجی و هم آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌ زبانان به این دانشگاه خیلی امیدوار هستیم.