جامعه سیاست‌زده؛ جامعه غیرانقلابی!

پدرام کاویان، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در صفحه اینستاگرام خود با بررسی آفت‌های جامعه حزب‌الهی، جامعه سیاست‌زده را مساوی جامعه غیرانقلابی دانسته است.