غلامعلی چگنی‌زاده در نشست «بررسی چالش‌های مهاجران در ایران از نگاه امنیتی»: (2)

در دولت‌های ضعیف، مهاجر به یک متن اجتماعی پرچالش وارد می‌شود/ فرآیند امنیتی‌سازی افغان موفق نبوده است

استاد گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه باید همیشه مباحث را در قیاس مطرح کرد، گفت: جامعه ایران با افغانستانی‌ها مدارای بسیار داشته است چون این مدارا را با عرب خوزستانی و سایر قومیت‌های ما نداشته است.