در کرسی علمی-ترویجی«چالش هویت ورزشی در ورزش» مطرح شد؛

مردان بیش‌تر از زنان هویت خود را با ورزش شکل ‌می‌دهند/ رویکرد زرد صداوسیما نسبت به مسائل علمی

حبیب هنری گفت: بالا بردن هویت مردانگی در مردان به قوی‌تر شدن هویت ورزشی آنان کمک می‌کند اما باید نوع نگاه به ورزش به خصوص ورزش حرفه‌ای از دیدگاه سنتی و مرد‌سالارانه به دیدگاه‌های همکاری تغییر پیدا کند چرا که این نوع نگاه باعث افزایش تبعیض جنسیتی و تشریح دیدگاه جنسیتی می‌شود.