ابراهیمی دینانی:

ذات پیامبر صفات حق تعالی است/ پیامبر؛ تجلی همه اسماء و صفات خدا

غلامحسین ابراهیمی دینانی، عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران گفت: بزرگترین معجزه پیامبر اکرم(ص) قرآن است، معجزات پیامبران دیگر معجزاتی بود که دیگران آن را ندیدند اما معجزه حضرت رسول هنوز باقی است و در دست آیندگان هم خواهد بود.