علاءالدین ازوجی در نشست «سهم‌بری عادلانه عوامل تولید»: (2)

اقتصاد کشور مبتنی بر دانش نیست/ روند اقتصاد ایران نیاز به بازنگری دارد

مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: مشکل اصلی اقتصاد ایران سرمایه انسانی است، سیاست‌های اشتغال باید مورد بازنگری قرار گیرد و کسب و کار باید در مسیر تکامل حرکت کند و بهبود سرمایه‌های انسانی است که دستمزد را افزایش می‌دهد.


خاندوزی، طائی و راغفر در نشست «سهم‌بری عادلانه عوامل تولید»: (1)

شاهد انقلاب صنعتی چهارم هستیم/ سرمایه‌های مالی عظیم بر کشور سلطه پیدا کرده‌اند

ساخت اقتصادی ما توانایی ایجاد شغل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را ندارد، عمده‌ترین دلیل اقتصاد ناکارآمد، وابستگی به درآمدهای نفتی، منابع طبیعی و توزیع نابرابر آنها به نفع گروه‌های مافیایی کشور است.