استاد ویراستاری و مدیریت اخبار

علیرضا حسینی‌ پاکدهی

متاسفانه رسانه ملی نسبت به رویدادها و خصوصاً حوادث، اصل رعایت توازن و بی‌طرفی را رعایت نمی‌کند؛ بنابراین برخی مواقع شاهدیم که برخی وقایع در رسانه ملی نادیده گرفته شده‌اند یا ضعیف به آنها پرداخته می‌شود و برخی رویدادها هم چنان برجسته می‌شود که شاید آنقدر اهمیت نداشته باشند.


علیرضا حسینی‌ پاکدهی:

گاهی اصل بی‌طرفی در رسانه ملی رعایت نمی‌شود

همواره نحوه انعکاس اخبار حوادث، به نوعی که مرز میان اطلاع‌رسانی درست و پرهیز از تخریب اعتماد و حس امنیت جامعه نگاه داشته شود، یکی از مهمترین دغدغه‌ی رسانه‌ها در دنیا بوده است.