رئیس دفتر هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد خبرداد:

ریاست «طهرانچی» در جلسه آینده هیات امنا تصویب می شود

علوی فاضل گفت:باتوجه به تعیین طهرانچی به عنوان سرپرست مجموعه دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران، در اولین جلسه هیات امنا که روز یکشنبه ۲۲ مردادماه برگزار خواهد شد، موضوع انتصاب وی طرح و پس از تصویب، به صورت رسمی فعالیت خود را در مسئولیت جدید آغاز خواهد کرد.