قادر باستانی:

رسانه‌ها، فجایع ‏ملی مرهم یا نیشتر

مدرس علوم ارتباطات اجتماعی به ضرورت وجود «انجمن اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» تاکید کرد و گفت: ما برای گذار از شرایط نابسامان فعلی و رسیدن به تعادل در اتمسفر خبری جامعه، نیاز به مراکز مدنی متشکل از روزنامه‌نگاران خوش‌نام مستقل و حرفه‌ای، استادان روزنامه‌نگاری، حقوق‌دانان و روشنفکران داریم.


هادی خانیکی

گفت‌وگوی انسان با طبیعت

مدیر گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی: سوال اینجاست که گفت‌وگوی انسان با طبیعت با چه الزاماتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم سازگاری دارد؟ دیوید بوهم در نقل قولی، طبیعت پیرامون خودش را همسان با خویشتن توسعه یافته انسان می‌گیرد. به عبارتی طبیعت را طرف گفت‌وگو برای انسان می‌گیرد که در آن ظرفیت‌هایی وجود دارد.