گفت‌وگو با دکتر کریم مجتهدی درباره آخرین کتابش؛

شبیخون فلسفی به تاریخ تاخت‌وتازهای مغولان/ «تاریخ» بیان گذشته و «فلسفه» طراحی آینده است

دکتر کریم مجتهدی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم‌ انسانی و مطالعات‌ فرهنگی را بیشتر به‌عنوان استاد فلسفه غرب می‌شناسیم. گواه این مدعا، تدریس بیش از شصت سال فلسفه غرب و نگارش آثاری چون «فلسفه‌ نقادی کانت»، «درباره‌ هگل و فلسفه‌ او»، «نگاهی به فلسفه‌های جدید و معاصر در جهان غرب»، «پدیدارشناسی روح برحسب نظر هگل»، «دونس اسکوتوس و کانت به روایت هایدگر» و…. است.