برزگر در همایش ملی «بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»:

انقلاب اسلامی معمایی ۱۵۰ ساله را حل کرد

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار داشت: زمانی که انقلاب اتفاق افتاد عده‌ای گفتند اسلام نمی‌تواند دولت تشکیل دهد چون دولت‌های قبل از آن کلاسیک بودند و نمی‌توانستند الگوی امامت را اجرا کنند.


محمدهادی میرشمسی:

باطل شدن قرارداد برای فرایند تجاری‌سازی اختراع خطرناک است

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: امروزه در ایران بر عکس قانون سال ۱۳۱۰ که قانون ثبت اختراعات بود، نوشتن، شرط قرارداد سسیون(واگذاری) نیست بلکه امروزه می‌توانیم عقد سسیون را به صورت شفاهی نیز منعقد بکنیم.