عضو تشخیص مصلحت نظام:

تکلیف خود را روشن نکنیم، بومی‌سازی علوم انسانی رخ نمی‌دهد

محمود محمدی‌عراقی در حاشیه برگزاری همایش معرفت و قرآن شناسی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: ریشه و اصل در تمام چالش های بنیادی در علوم به «معرفت شناسی» بازمی‌گردد.