پس از مسدود کردن درِ اتاق مدیر گروه دانشگاه هنر با «آجر!»

رئیس دانشگاه هنر: دانشجویان عجولانه رفتار کردند

روز گذشته دانشجویان رشته مجسمه‌سازی به دلیل اعتراض به تقسیم شدن کارگاه کار خود و اختصاص بخشی از آن به دانشجویان تئاتر اقدام به مسدود کردن درِ دفتر مدیر گروه مجسمه‌سازی دانشگاه هنر با استفاده از آجر کردند که این کار بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. در این راستا رئیس دانشگاه هنر گفت: دانشجویان در این موضوع عجولانه رفتار کردند.