به همراه گفت‌گویی با عباس عباس‌پور؛

دو ماهنامه «دانشگاه امروز» منتشر شد

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی دو ماهنامه تخصصی سیاست‌گذاری آموزش عالی را با موضوع «دانشگاه امروز» منتشر کرد.