گزارش تحلیلی؛

«گیوه»‌های خوابیده این پنج تن!

«برخی گیوه هایشان را ور کشیدند…» این اظهاران گلایه‌آمیز حسن روحانی در مراسم افطاری بود که برخی آن را سر آغاز رسانه‌ای تغییرات در کابینه قلمداد کردند. وی در این مراسم از برخی اعضای کابینه خود گفت، که یا از وی حمایت نکردند، یا حمایتشان با اکراه بود و یا اصلاً دل به رقیب سپردند.