غلامرضا خواجه‌سروی:

همیشه نگاه دولت به «مطبوعات» کنترل افکار عمومی بوده‌است/ «مخاطب‌شناسی»، عامل موفقیت رسانه‌های غربی

استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در جمع دانشجویان، به جریان‌شناسی رسانه‌ در ایران و جهان پرداخت و با بیان اینکه درصد از مطبوعات سیاسی هستند، گفت: از عهد قاجار، همه دولت‌ها به دنبال ابزاری از جمله مطبوعات برای بیان نقطه‌نظرات خود در جهت حفظ جامعه و افکار عمومی بوده‌اند.