مقصود فراستخواه اعتراضات اخیر را تحلیل کرد؛

یکی از گسل‌های جامعه‌شناختی، گسل‌های نسلی است

نویسنده کتاب «ما ایرانیان» گفت: دموکراتیک‌ترین نظام‌ها هم برای خود یک موجودیت قائلند. اما مشکل ما عدم شناساییِ دیگری‌هاست؛ یعنی «دیگری»‌هایی که برای خود درست می‌کنیم به رسمیت نمی‌شناسیم و آنها را حذف یا از حقوق‌شان محروم می‌کنیم. غیرخودی‌هایی که حکومت می‌سازد پس از مدتی با هم ائتلاف می‌کنند و رویدادهایی مشابه اتفاقات اخیر را می‌سازند.