تحلیل دکتر تقی آزاد ارمکی از نقش‌آفرینی طبقات اجتماعی در پیروزی گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری؛

طبقه متوسط افشاگری کرد؛ محرومان گُل زدند

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: من فکر می‌کنم رقیب اصلی اعتدال در دوره بعد اصلاح‌طلب‌ها هستند. شاید دوگانه اصلاح‌طلبی وتدبیر را در چهار سال بعد داشته باشیم. ممکن است اینها ببازند و دیگری بیاید. انتخابات ۹۶ نشان داد که میدان بازی دیگر سنتی نیست و بسیار تغییر کرده است


گفت‌وگو با مقصود فراستخواه؛

تدبیر منزل، اجتناب‌ناپذیر شده است

دو رویکرد در میان نسل بارور جامعه ایرانی طبقه متوسط درباره فرزند دیده می‌شود: این نسل به‌طور معمول یا از فرزندآوری اجتناب می‌کند یا اگر فرزند می‌آورد، در مقایسه با گذشته یا حتی دیگر جوامع، توجه به فرزند به شکل افراطی در آن دیده می‌شود. گویی همه اهداف و برنامه‌ریزی‌ها و عملکردهای خانواده حول محور فرزند می‌گردد.