ضیایی بیگدلی تبیین کرد:

حضور نظامی در خاک عراق از منظر حقوقی؛ ایران می‌تواند آمریکا نه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: طبق قاعده دفاع پیش دستانه یا قریب الوقوع که امروزه به رسمیت شناخته شده است، کشورهای همسایه از جمله ایران بدون دعوت حق ورود به خاک عراق و سرکوب داعش را دارد به شرطی که پس ازسرکوب آن خاک عراق را ترک کند؛ اما این کشورها نمی‌توانند به استناد قاعده چندان پذیرفته نشده دفاع پیشگیرانه داخل خاک عراق شده و داعش را سرکوب کنند.


سیدضیاء هاشمی:

هیچ‌کس نمی‌تواند مانع اندیشه دیگران شود/ آزاداندیشی در دانشگاه ناظر به آزادی پس از بیان است

معاون فرهنگی وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز در دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: آزاد‌اندیشی و نقادی، یکی از واجبات دانشگاه و ضرورتی برای رشد و پویایی و کارآمدی، و در نهایت حیات و سرزندگی دانشگاه است که در غیر این صورت دانشگاه نمی‌تواند به راه خود ادامه دهد.


محمدرضا ضیائی بیگدلی:

توسعه‌ علمی هر کشوری در گرو استقلال دانشگاه‌های آن است

رئیس کمیته علمی همایش «استقلال دانشگاه‌ها، چالش‌ها و راهبردها» بیان کرد: توسعه‌ علمی هر کشوری در گرو استقلال دانشگاه‌های آن کشور است و اگر سرنوشت هر دانشگاهی توسط اعضای هیئت علمی آن تعیین نشود، به این معناست که اعضای آن از رشد علمی و عقلی لازم برای اداره امور شغلی خود برخوردار نیستند.


مصطفی شریف:

امروز نیازمند آزاداندیشی علمی هستیم

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در نشست خبری «همایش استقلال دانشگاه‌ها» گفت: دانشگاه مستقل وقتی محقق می‌شود که بر امور و سرنوشت خودش حاکم باشد و بتواند آنها را به ثمر برساند، پس یک مشارکت همه جانبه‌ای را می‌طلبد که یکی آزادی در مدیریت داخلی دانشگاه‌ها است.


ضیایی‌بیگدلی، رئیس کمیته علمی همایش «استقلال دانشگاه‌ها»:

به دانشگاه خودمختاری بدهید/ دانشگاه مستقل لازمه توسعه پایدار است

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در نشست خبری «استقلال دانشگاه‌ها، چالش‌ها و راهبردها» با بیان اینکه استقلال دانشگاه‌ها خصیصه ذاتی یک دانشگاه سالم است، تاکید کرد: استقلال دانشگاه منجر به رقابت سالمی می‌شود که طی آن، دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان عالم به جامعه تحویل داده بشود و پیامد این مسأله این است که از فرار مغزها و مهاجرت نخبگان جلوگیری می‌کند.