تأکید دوباره دبیرکل مؤتلفه بر نقش شهید مطهری در ترور نخست‌وزیر شاه؛

فتوای قتل منصور را چه کسی داد؟

محمدنبی ‌حبیبی برای چندمین‌بار اعلام کرد صدور فرمان اقدام مسلحانه و قتل حسنعلی منصور با فتوای شهید مطهری بوده است. این ادعا بارها به بهانه‌های مختلف از سوی اعضای این حزب تکرار شده است. بااین‌حال برخی مانند علی مطهری، فرزند شهید مطهری، با وجود تأیید نقش پدر ولی اشاره‌ای به ماجرای فتوا نمی‌کند.