فرقانی با اشاره به حادثه تروریستی روز گذشته:

نشان دادن آرامش مجلس تاکتیک درست صداوسیما بود

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: شبکه خبر با پخش تصاویری از صحن علنی مجلس نشان داد که آرامش جریان دارد. این امر باعث می‌شود که میان مردم رعب و وحشت ایجاد نشود و من فکر می‌کنم رسانه ملی تاکتیک درستی به کار گرفته است.