به بهانه انتقاد رهبر معظم انقلاب ؛

شبکه ملی اطلاعات؛ تدوین نقشه راه، معطل اجرا

رهبر معظم انقلاب هفته گذشته دردیدار سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور؛ برای چندمین باراز تاخیرها درایجاد شبکه ملی اطلاعات انتقاد کردند. ایشان با انتقاد ازکوتاهی‌ها در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کردند:”شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای تأمین منافعشان بهره گرفته‌اند.”