دکتر جمشیدی‌ها عنوان کرد:

تصویب برنامه رشته مددکاری اجتماعی، در مراحل نهایی قرار دارد/گلایه از عدم همکاری دانشگاه‌ها

رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی از قرار داشتن برنامه رشته مددکاری اجتماعی در مراحل نهایی تدوین و تصویب خبر داد و در عین حال از عدم همکاری دانشکده‌های مربوطه در تدوین سایر برنامه‌های رشته‌های علوم اجتماعی گلایه کرد.