مهدی افتخاری در کارگاه «مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران»: (3)

خبرنگاران آینه واقعیت‌های جامعه هستند/ قلم نباید در دست روزنامه‌نگاران بلرزد

دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی قوه قضائیه با بیان اینکه روزنامه‌نگاران باید مثل آینه عمل کنند گفت: ما شورای حل اختلاف اصحاب رسانه را برای اینکه قلم‌های دست روزنامه‌نگاران نلرزد و راسخ و محکم بنویسند در کشور راه‌اندازی ‌می‌کنیم، در صورت بروز مشکل باید کسی از جنس خود اصحاب رسانه به مشکل آنها رسیدگی کند.


محمدمهدی فرقانی در کارگاه « مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران»: (2)

کاربست «نرم زبان» به‌عنوان زبان ارتباطی و تفاهمی/ فقر دانش عارضه جدی خبرنگاران است

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبائی در بخش دوم با بیان اینکه مشکل جوامع در حال گذار این است که زبان روزنامه‌نگاران عمدتا پرخاشگرانه و خشن است، گفت: متاسفانه ما در شرایطی هستیم که به دلیل فقر یا عدم عمق دانش، بسیاری از روزنامه‌نگاران فهم و درک درستی از محتواهای تولید شده ندارند و در حوزه دانشی و حرفه‌ای عارضه‌ای بسیار جدی در حوزه رسانه وجود دارد.


محمدمهدی فرقانی در کارگاه «مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران»: (1)

حقوق و مسئولیت اجتماعی دو روی سکه روزنامه‌نگاری هستند

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبائی در بخش اول این کارگاه با بیان اینکه رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و انجام مسئولیت‌های اجتماعی توسط روزنامه‌نگاران رابطه متقابل دارند، گفت: بدون تامین و تضمین حقوق روزنامه‌نگاران نمی‌توانیم انتظار ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و رعایت شرافت حرفه‌ای را از آنها داشته باشیم.