مهدی فتحی؛

مروری بر جوانب حقوقی حادثه پلاسکو

اقدام شهرداری در راستای تخریب ساختمان پلاسکو، مستلزم تعریف طرح‌های عمومی‌یا عمرانی وفق ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی‌دولت و تامین بودجه و جری تشریفات قانونی است، که هیچ یک انجام نشده است و لذا شهرداری قادر به تخریب آن نبوده است.