گزارشی از وضعیت ایران در FATF؛

شفاف‌سازی منشا پول، عامل ارتقای جایگاه ایران در FATF

یک مدیر اسبق بانکی می‌گوید که برای ارتقای جایگاه ایران در گروه اقدام مالی(FATF) باید منشا پول برای بانک‌ها شفاف شود. «احمد حاتمی‌یزد» درباره بیانیه اخیر گروه اقدام مالی در تداوم تعلیق اقدام‌های متقابل علیه ایران بدون قید بازه زمانی اظهار داشت: بهبود جایگاه ایران در این نهاد نیازمند یک تصمیم راهبردی و خردمندانه است؛ زیرا همه کشورها به جز ایران و کره شمالی با این نهاد همکاری دارند.


فرشاد مومنی:

دولت «روحانی» در شفاف‌سازی آنچه که تحویل گرفته بود کوتاهی کرد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، گفت: دولت روحانی یک کوتاهی کرد و آن در زمینه شفاف سازی آنچه که تحویل گرفت بود، دولت روحانی معتقد بود اکنون که سرکار هستیم باید کار کنیم از این رو شفاف سازی نکرد. چون این سکوت را کرد اکنون باید قربانی و پاسخگوی آن چیزهایی شود که تحویل گرفت.