مهدی پازوکی:

شفافیت از نان شب برای اقتصاد واجب‌تر است

مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در همایش استقلال و ارزش‌های جهانی در دانشگاه علامه طباطبائی گفت: امروز جای آزمون و خطا نیست، یکی از دلایلی که نمی‌توانیم تولید ملی را افزایش دهیم، نبود شفافیت در فضای اقتصادی حاکم است.