سیدجواد میری در نشست «شریعتی، انقلاب، اصلاح» مطرح کرد:

شریعتی و «دین در بازگشت به معنای بازسازی و بازیافتن»/ امروزه دچار یک نوع دیانت مداحانه شده‌ایم

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اظهار کرد: چون مفاهیم کلاسیکی که از دین در بازگشت به معنای بازسازی و بازیافتن داریم که یکی از وجوه شریعتی است و به نظرم این قسمت از اندیشه شریعتی نه تنها دورانش به پایان نرسیده بلکه اساساً پیش روی ماست، چون جامعه امروز ایران و جهان اسلام نیازمند پاسخ به پرسش‌های انسان امروزی است.


بازخواني مارسل موس در سخنراني سارا شريعتي و آرمان ذاكري؛

بازگشت به امر اجتماعی

مشکلات و مصایب آشکار و نهان جامعه امروز را به نئولیبرالیسم منتسب کنیم یا خیر، از یک نکته نمی‌توان غافل بود و آن اینکه علوم اجتماعی در هر دو دیدگاه چپ و راست از ارائه تبیینی دقیق و روشنگر در وضعیت به وجود آمده ناتوان هستند و نمی‌توانند توضیح قانع‌کننده از بحرانی که امروز سراسر جهان را فرا گرفته ارائه دهند.


استاد ارتباطات و توسعه

هادی خانیکی

شریعتی کیست و نماینده چه خواسته و مطالبه و آرمان تاریخی است؟ آیا باید او را پشت سر نهاد یا از نو خواند؟ این پرسشی ‌است که باید در چهلمین سال‌یاد دکتر علی شریعتی به آن پاسخ گویم.


پاسخ هاشم آقاجري به دو پرسش درباره «گفتمان نوشریعتی»

حوزه حضور نوشریعتی؛ تسخیر قدرت یا تغییر زندگی؟

شریعتیِ عرفان، برابری، آزادی، شریعتی است که هاشم آقاجری آن را در چهار بخش دنبال می‌کند: شناسایی تفاوت‌های موقعیت کنونی ما با موقعیتی که شریعتی در آن به‌سر می‌برد، تمرکز بر شریعتی متاخر به‌عنوان زمینه‌ و پایه‌ ‌اصلی بازسازی پروژه‌ نوشریعتی، تبیین فاعلان و عاملان تاریخی در زمانه حاضر و سرانجام تشخیص حوزه حضور نوشریعتی.


نشست «شریعتی و انسان، ملیت، هویت، ایران و اسلام» برگزار شد؛

خانیکی: برخی شریعتی را مولد اندیشه‌های داعش می‌دانند

هادی خانیکی با بیان اینکه شریعتی نوعی خوانش از گذشته دارد که می‌تواند بعضی از تهدیدهای در حال را کاهش دهد، گفت: امروزه به نظر می‌آید که جامعه ایرانی اعم از روشنفکران و آکادمیسین‌ها و غیره، کمتر افق روشنی در برابر خود می‌بینند و در این راستا دو راه‌حل به نظر می‌رسد، راه‌حل اول کوتاه مدت است و راه‌حل دوم، توجه به آثار شریعتی.


قانعی‌راد در بزرگداشت معتمدنژاد؛

معتمدنژاد سمبل تبدیل روشنفکر پیشگام به روشنفکر ارتباطی است / گفت‌وگو، سوغات معتمدنژاد از فرنگ

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: شریعتی، صدیقی و معتمدنژاد تحصیل کرده فرانسه هستند و یکی از محورهای فرانسوی شدن فرهنگ تأکید روی گفت‌وگوی تمدن‌ها است. کارهای تهرانیان، معتمدنژاد و همایش گفتگوی تمدن‌ها به وسیله احسان نراقی و دیگران در پس از انقلاب به نحوی در همین راستا است.


حال و روز جنبش دانشجویی به روایت مقصود فراستخواه

جنبشی برآمده از «عقلانیت انتقادی»

جنبش دانشجویی در ایران تقریباً همزمان با تشکیل دانشگاه تهران؛ یعنی، در اوایل دهه ۲۰ کلید خورد. این جنبش که به زعم برخی تحلیلگران، زیرمجموعه جنبش‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، یکی از اصلی‌ترین نهادهای اثرگذار در تحولات سیاسی پس از دهه بیست به‌شمار می‌آید.