سعید صحت تشریح کرد:

نقش صنعت بیمه در تأمین رشد اقتصادی

سعید صحت، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و درباره نقش بیمه در تقویت اقتصاد مقاومتی گفت: ارتقای سطح تولید داخلی، محور اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به ارتقاء قدرت ملی ایران منجر خواهد شد.