به بهانه سالروز تولد حمید مصدق؛

شاعر عاشقانه‌های سیاه/ روایت زندگی و شعر حقوق‌دان بی‌حقوق

مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و شاعری بود که با شعر زندگی کرد، حرف زد، گریه کرد، حسرت خورد، عاشق شد، خود را شناخت و خود را به مردم شناسانید و به همین دلیل مصدق مدیون شعر است و شعر مدیون مصدق. او آنچنان شاعر بزرگی است که معتقدم خواندن اشعار او می‌تواند رسالت اصلی شاعران را به آنها گوشزد کند و با شناخت هنر او در بیان و به تصویر کشیدن مسائل مختلف، ضمن فراگرفتن شعر خوب به عظمت شعری او پی برد.