با دعوت از سوی شبکه دانشگاهی جهانی نوآوری؛

علیرضا امیدبخش عضو شورای ارزیابی هفتمین گزارش جهانی آموزش عالی شد

دکتر علیرضا امیدبخش، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی و سرپرست مدیریت امور فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی از سوی شبکه دانشگاهی جهانی نوآوری به عضویت در شورای ارزیابی هفتمین گزارش جهانی آموزش عالی دعوت شد.