جیمز برینیر

چرا اعتماد و وفاداری خوانندگان ملاک سنجش رسانه‌های دیجیتال است؟

اکثریت صفحاتی که مورد بازدید قرار می‌گیرند و بیننده مرتب دارند، صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی اند. شبکه‌های اجتماعی هم همیشه از سایت‌های خبری فعال‌تر و محبوب‌تر خواهند بود و در این بازی برنده خواهند شد.


یادداشت محمدامین قانعی‌راد؛

خط تولید انبوه پزشک، با جامعه چه کرده است/صنعت پزشکی و جایگاه اجتماعی آن

محمدامین قانعی‌راد اظهار داشت: بعد از انقلاب، دو نیروی شغلی دارای قدرت بودند. یکی مهندسان و یکی پزشکان. این‌ها نوعی ایدئولوژی شغلی برای خودشان پرورش دادند و کار به جایی رسید که مهندسان پیشنهاد دادند وزارت آموزش، مهندسی، تولید و صنایع در کشور ایجاد شود. وزارتی که داخل آن مهندسان هم آموزش ببینند.