نشست بررسی «شعر مرگ ناصری» از احمد شاملو؛

حمیدیان: استفاده شاملو از مفهوم مسیح، اجتماعی-سیاسی است +فایل صوتی و تصاویر

اولین نشست از سلسله نشست‌های شعر معاصر با حضور سعید حمیدیان و با بررسی شعری از احمد شاملو در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.


دگرديسی اعتراض در آثار پدر شعر سپید؛

شاملو و نفرت سیاسی از شعر عاشقانه

شاملو، چه در دوران خامی و چه در دوران پختگی‌اش، کم و بیش بین تغییر طلبی انقلابی و حدیث نفس‌ها‌ی اگزیستانسیالیستی، در نوسان بود و به همین علت شاملو در جهان شاعرانه‌اش‌، مانند پاندولی مابین «مبارزه» و «معاشقه-مکاشفه» در رفت‌ و آمد بود.


نویسنده و بازیگر

رضا کیانیان

ما شعر کتیبه را می‌خواندیم و فقط همان قسمت‌ها را که از پاهاى به زنجیر بسته و زخمی می‌گفت و از کوششى که کتیبه را برگردانند و ببینند آن سوى کتیبه چه نوشته است، خوش‌مان مى‌آمد! «کسى راز مرا داند، که از این سو به آن سویم بگرداند» و دوست داشتیم وقتى کتیبه را برمی‌گرداندیم، نوشته باشد: به پا خیزید و ستمگر را نابود کنید!!!!