قائم مقام وزیر علوم:

دانشگاه علامه طباطبائی مقام سوم بیشترین تعداد استاد مدعو خارجی را دارد

قائم مقام امور بین‌الملل وزارت علوم گفت: ۲۱۰۰ نفر از استادان دانشگاه های خارجی برای سمینارها و همکارهای بین‌المللی وارد کشور ما شدند و در این رابطه تقریبا ترافیک علمی داشتیم و دانشگاه هایی که بیشترین استاد مدعو خارجی را داشتند دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبائی بودند.