استاد اقتصاد

مهدی پازوکی

اگر روزگاری جلال آل احمد غرب‌زدگی را خطری برای جامعه ایران می‌دانست، من امروز معتقدم که عوام‌زدگی به شدت برای آینده این کشور خطرناک است. البته مردم در انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۴ نشان دادند که آگاه هستند و اجازه نمی‌دهند بار دیگر با روی کار آمدن پوپولیست‌ها کشور ربع قرن به عقب باز گردد.


مهدی پازوکی:

مردم‌فریب‌ها وعده یارانه بیشتر می‌دهند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، با اشاره به اینکه پدیده «شارلاتانیسم» مانند خوره اقتصاد ایران را می‌بلعد، گفت: کسانی که به بهانه انتخابات ریاست جمهوری وعده افزایش یارانه می‌دهند، مردم‌فریبی بیش نیستند .