محمدقلی یوسفی:

فقر نسبی در حال تبدیل به فقر مطلق است/ تا زمانی که رکود بر کشور حاکم است آمارهای افزایش رشد اقتصادی معنا ندارد

استاد اقتصاد انشگاه علامه طباطبائی: بنده به عنوان اقتصاد دان متوجه نمی شوم مرکز آمار چنین آمار وارقامی را برای چه کسانی منتشر می کنند و اصلا این آمار برای چه کسانی مهم است چرا که پیش از هر مساله ای دولت باید در عمل نشان دهد که درکدام حوزه ها رشد اقتصادی داشته ایم؟


آیا توسعه باید در زندگی مردم ملموس باشد؟

گام‌‌های لرزان ایران در مسیر توسعه اجتماعی

شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌‌دهد نرخ رشد بالای اقتصادی لزوماً به بهبود سریع شاخص‌های زندگی برای بخش‌های فقیرتر جامعه منجر نمی‌‌شود و بهبود بیشتر در استانداردهای زندگی از طریق استراتژی‌هایی قابل حصول است که صرفاً بر رشد متمرکز نیستند.