نقدی بر گزارش ۲۰۱۶ بازل درخصوص رده بندی کشورهای دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی؛

تصویر غیر واقعی ایران در آینه بازل

موسسه بازل طی چند سال گذشته اقدام به رتبه‌بندی کشورهای مختلف دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم کرده که ملاک بسیاری از تصمیمات در برقراری روابط کارگزاری و توسعه روابط بین‌المللی در نظام‌های بانکداری دنیا قرار گرفته است.