با همکاری انجمن علمی و جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود:

کارگاه تخصصی تربیت درمانگر شناختی-رفتاری(CBT)

کارگاه تخصصی تربیت درمانگر شناختی-رفتاری(CBT) با همکاری انجمن علمی و جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی به مدت ۵۰ ساعت برگزار می‌شود.