مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه خبر داد:

توسعه همکاری‌های ایران‌شناسی، ایران و روسیه در زمینه کتابخانه دیجیتال

سیدمهدی طاهری، مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی از توسعه همکاری‌های حوزه ایران‌شناسی، کشورهای ایران و روسیه در زمینه کتابخانه دیجیتال خبر داد.