با صدور حکمی از جانب دکتر مخبر دزفولی:

اعضای جدید شورای تخصصی تحول علوم انسانی منصوب شدند/ «الوانی» و «خرمشاد» اعضای علامه‌ای این شورا

طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقایان دکتر ابراهیم متقی، دکتر سیدمهدی الوانی، دکتر محمدباقر خرمشاد و خانم دکتر الهام امین‌زاده به عنوان عضو شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی منصوب شدند.


ISC گزارش می‌دهد؛

۱۰۰ مقاله برتر دانشگاه‌علامه‌طباطبائی در سامانه نمایه استنادی علوم ایران

بر حسب گزارش استخراج شده از ISC تا پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری جمعاً بیش از ۸۸۰۰ مقاله با وابستگی سازمانی(affiliation) دانشگاه‌علامه‌طباطبائی اعم از اعضای هیئت‌علمی و دانشجو در سامانه نمایه استنادی علوم ایران به ثبت رسیده است.