سیدمحمد میرمحمدی:

نمایندگان مجلس داوطلبانه از دریافت بخشی از حقوق خود خودداری کنند

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: بحث افزایش حقوق تمامی کارکنان باید بعنوان یک حق الناس و بعنوان جبران قدرت خرید کارکنان بر اساس تورم تحمیلی تلقی گردد و از بکار بردن اصطلاحات غیر متعارف حقوقی مثل پلکانی و از اعمال سلیقه ها که برنامه زندگی و آینده آنان را با ابهام مواجه می کند پرهیز کرد. مقامات کشوری و نمایندگان محترم، روسای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی می‌توانند داوطلبانه با عدم دریافت بخشی از حقوق خود خواسته نمایندگان محترم را تحقق بخشند.