در پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه؛

بزرگداشت روز جهانی گردشگری برگزار شد

در راستای نام گذاری سال ۲۰۱۷ با عنوان «گردشگری برای همه» از سوی مرکز تحقیقات گردشگری دانشگاه علامه، روز شنبه ۱۰ مهرماه، بزرگداشت روز جهانی گردشگری، در محل پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه، برگزار شد.