با هدف آموزش دانش معامله‌‌گری در بورس و توسعه فرهنگ سهامداری دانشجویان؛

لیگ ستارگان بورس با تیمی از دانشگاه علامه آغاز شد

نخستین دوره مسابقات لیگ ستارگان بورس، با حضور تیم های دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبائی، خوارزمی،خواجه نصیر، الزهرا، امیرکبیر، شهید بهشتی، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.