رئیس هیئت امنا دانشگاه آزاد تاکید کرد:

ضرورت ارتقاء سطح کیفی و نقش آفرینی دانشگاه آزاد

رئیس هیئت امنا دانشگاه آزاد گفت: علاوه بر ایجاد ظرفیت، ارتقا کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد و بر اساس سند چشم انداز بیست ساله ابلاغی مقام معظم رهبری باید در علم و تکنولوژی به مقام دست یابیم.