در نشست «شهرهای زیر زمینی ایران» مطرح شد؛

«نوش‌آباد» غنی‌ترین شهر زیرزمینی ایران/ مسیر فرعی جاده ابریشم

نشست «شهرهای زیرزمینی ایران» به همت «گروه تاریخ و باستان‌شناسی» خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت «انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران»، «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان» و «پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوش‌آباد» یکشنبه ۲۳ مهرماه در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شد.