گزارش رئیس پلیس‌راه ناجا و فرمانده راهور تهران بزرگ به دانشگاه علامه؛

فقدان یک سازمان واحد عامل اصلی مشکلات پلیس راهور

در نشست هم اندیشی دانشگاه علامه طباطبائی و ناجا مطرح شد که مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه در مسئله ترافیک و تصادفات، ضعف تعامل و هماهنگی، آموزش و فرهنگ و همچنین نبود یک سازمان واحد و مدیریت به طور سازمان یافته است.